recyklace elektrošrotu

doklad o převzetí a ekologickém odstranění

  • zajistíme odvoz elektrošrotu vlastními vozidly
  • zpracujeme v zařízení provozovaném dle platné legislativy s maximálním využitím surovin

  • vykupujeme odpady s obsahem drahých kovů
  • vykupujeme autokatalyzátory