recyklace elektrošrotu

Naše společnosti AGM recykling s. r. o, která se již od roku 1997 zabývá ekologickou likvidací všech myslitelných i nemyslitelných elektropřístrojů a zařízení. Demontujeme, recyklujeme a ekologicky odstraňujeme stará a vyřazená elektrotechnická, elektronická a telekomunikační zařízení, vyřazené elektropřístroje, zastaralou výpočetní a kancelářskou techniku, spotřební elektroniku, atd. Zajišťujeme pro společnosti od Ostravy po Břeclav svoz a ekologické odstranění tohoto elektroodpadu. Naše služby jsou spojeny i s výkupem tohoto materiálu a snahou zajistit maximální možnou míru materiálové recyklace, tak jak ji ukládá zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a evropská legislativa Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Od roku 1997 jsme tak zpracovali více než 4 000 tun tohoto odpadu a tím přispěli ke „správnému“ odstranění a využití těchto zařízení v souladu s principem minimálního zatížení životního prostředí a získávání maximálního množství použitelných surovin.

Rád bych Vám tímto nabídl naše služby a věřím, že najdeme společně cestu ke spolupráci v souladu s Vašimi potřebami a našimi možnostmi.

Těším se na naši spolupráci

Ing. Petr Nedoma
Jednatel společnosti